Стачка на служителите в РЗОК-Пловдив - DC news

Стачка на служителите в РЗОК-Пловдив

Работещите в поделенията на НЗОК в цялата страна ще стачкуват от 10 до 11 ч.

Служителите на РЗОК-Пловдив ще стачкуват ефективно един час днес, съобщиха от пловдивската структура на КТ „Подкрепа“. Протестът ще бъде от 10.00 до 11.00 в Здравната каса. По същото време и в касите в другите градове също ще се проведат протестни действия, уточниха от синдиката.

Оттам припомнят, че Синдикатът на административните служители (САС) „Подкрепа“ е изпратил писмо до премиера Кирил Петков, в което изразява силното безпокойство и възмущение на членовете си, работещи в системата на Националната здравноосигурителна каса, във връзка с Проекта за изменение и допълнение на ЗБНЗОК за 2022 г. и по-специално от средствата в графа „Разходи за персонал“ и поведението на представителите на Надзорния съвет на НЗОК от държавната квота в заседанията на надзора.

В писмото се обяснява, че от синдиката многократно са искали допълнителни средства за заплати на служителите, но от страна на представителите на държавата в НС на НЗОК не само нямало разбиране по наболелите проблеми на работниците и служителите в системата на НЗОК, но и прозирало умишлено саботиране на предложенията за увеличаване на средствата от страна на ръководството на НЗОК.

„Запознахме се с предложенията на Управителя на НЗОК относно увеличаването на средствата в графа „Разходи за персонал“, а именно увеличение в размер на 7,7 милиона лева, които припознаваме като отговарящи на констатираните и от нашите анализи обективни потребности, поради което и крайно необходими в този именно размер. Вместо това предложение да бъде прието от НС на НЗОК, както впрочем гласи и разпоредбата на чл. 19, ал. 7, т. 3 от 330, по същото е направена корекция от страна на НС на НЗОК и средствата са намалени почти на половина, а именно – 4 милиона лева. Неадекватното поведение, както и решенията, които не само ощетяват работниците и служителите на НЗОК, но и препятстват нормалното осъществяване на дейността, не биха могли да останат незабелязани от страна на САС „Подкрепа“ и в тази връзка настояваме за оставката на членовете на НС на НЗОК, излъчени като държавна квота“, се казва в писмото до премиера.

Протестиращите настояват за 40-процентно увеличение на заплатите

От САС „Подкрепа“ настояват да бъдат заложени допълнителни средства за актуализиране на заплатите на работниците и служителите в НЗОК, както и за наемането на минимум
200 нови щатни бройки, с които да се обезпечат сериозните обеми от дейности, които са прехвърлени и предстои да се прехвърлят към НЗОК в размер на общо 10 милиона
лева, а не само 4 милиона, както е предвидено в ЗИД на ЗБНЗОК за 2022 г.. като за целта е необходимо да бъде предвиден и нарочен текст в ЗБНЗОК за 2022 г. чрез
създаването на нова ал. (6) в § 15 на Преходните и заключителни разпоредби.

От „Подкрепа“ съобщават също, че повече от 1500 /от общо 2200/ работници и служители на НЗОК са декларирали чрез подписа си желание и готовност за незабавно стартиране на безсрочни ефективни стачни действия в случай на поредно неглижиране на техните справедливи искания, което ще доведе до колапс на цялата здравноосигурителна система.

В подписката си протестиращите настояват за увеличение на заплатите в системата с 40%, като това увеличение да е на основната заплата на служителите с еднакъв като числова стойност размер. Те искат също увеличението на основните заплати да влезе в сила със задна дата, считано от 01.01.2022 г.

Писмо в този смисъл е изпратено и до финансовия министър Асен Василев.

Top