„Standard & Poor‘s”: Кредитният рейтинг на Пловдив е положителен, а рейтингът ‘BBВ-‘ потвърден

Според агенцията бюджетните резултати на Пловдив ще се окажат устойчиви на натиска за инвестиционни разходи

„Standard & Poor‘s” промени перспективата на град Пловдив от стабилна на положителна, а дългосрочният рейтинг ‘BBВ-‘ беше потвърден. Това е записано в писмен анализ на финансовата агенция до кмета Здравко Димитров.

Промяната на перспективата на положителна означава, че бюджетните резултати на Пловдив ще се окажат устойчиви на временния натиск за инвестиционни разходи, което ще позволи на града да поддържа дълговата си тежест на ниско ниво. Внимателното финансово управление, както и обилните безвъзмездни средства от централното правителство и ЕС трябва допълнително да смекчат потенциалните сътресения за приходите или финансовите резултати, като същевременно запазят стабилната ликвидност.

Положителното рейтингово действие в следващите 12-24 месеца ще продължи в същите нива, ако Пловдив задържи силните си бюджетни резултати.

Според доклада на „Standard & Poor‘s” градът вероятно ще се възползва от комбинацията от силното икономическо възстановяване на България след COVID, финансовата подкрепа от централното правителство и стабилния приток на средства от ЕС. Традиционно предпазливото финансово управление на Пловдив вероятно ще държи разходите под контрол.

„Очакваме градът да отчете скромни бюджетни дефицити в средносрочен план, а финансовите резултати временно ще отслабнат след пика на инвестиционните разходи през 2022 г. Следователно Пловдив ще запази ниския си дълг и адекватните нива на ликвидност, въпреки ограничения достъп до пазарите, тъй като по-голямата част от амбициозната му инвестиционна програма ще се финансира от безвъзмездни средства и трансфери. Освен това гъвкавостта на политиката произтича от богатите парични резерви на Пловдив, които бяха подсилени и от основния фискален излишък на града през 2020 г, въпреки неблагоприятния ефект на пандемията върху икономиката и приходите“, се казва още в документа.

Прогнозите са, че икономиката на града ще отчете умерено възстановяване на ръста на реалния БВП през 2021 г.

Това ще поддържа ниските нива на безработица, особено в сравнение със сходни градове в международен аспект. Пловдив е вторият по големина град в България и икономиката му се оказа до голяма степен устойчива на фона на пандемията, като се сви с 4.15% през 2020 г. Очаква се градът под тепетата да продължи да отразява тенденцията за възстановяване на националната икономика от 2.9% през 2021 г., преди да се повиши с 4.25% до 2022 г.

Нивата на доходите на града обаче ще останат скромни в международен контекст, като БВП на глава от населението през 2021 г е около $ 11,100, а досегашната тенденция на растеж на населението и създаване на работни места ще продължи.

„Standard & Poor‘s“  отбелязва като плюс предпазливата позиция на града по отношение на разходите, както и неговата консервативна политика по дълга, с дългосрочни заеми и плавен график на падежа, а ограниченото икономическо въздействие на пандемията ще позволи бързо възстановяване на бюджетните резултати. Продължаващото икономическо възстановяване ще доведе до висока събираемост на данъчни приходи, макар и със забавящи се темпове в средносрочен план.

Финансовите резултати на града през миналата година се оказаха устойчиви на пандемията, с висок оперативен марж от 9,5%, а силните финансови резултати през 2020 г. позволиха да се увеличат значително паричните резерви.

Според „Standard & Poor‘s” незначителните дефицити, натрупаните парични средства и постепенният график на падежа ще позволят на града да поддържа високо покритие на ликвидността през следващите 12 месеца.

Подобни статии

Top