Становище на фондация „Пловдив 2019“ във връзка с недоволството на културни организации

По повод разпространено отворено писмо на 15 културни организации от общинската фондация излязоха с официален отговор

„От момента на създаването си през 2011 г. до днес, Фондация „Пловдив 2019“ работи по правилата и законите на Република България. Нито за миг екипът ни или негов представител не е засягал интереси или нарушавал правила (умишлено или случайно) в опит да навреди на партньор на фондацията.

 

През всички години сме полагали усилия да създаваме условия за подкрепа и развитие на културния сектор в страната. По възможно най-демократичния начин изградихме гръбнака на програмата за Европейска столица на културата и така се родиха повече от 600 проекта с над хиляда партньора от България и чужбина. Не е тайна, че заради включването си в програмата на Европейска столица на културата на част от творческия сектор се наложи да пренапише и адаптира своите дейности и програми спрямо изискванията – често тежки, понякога тромави, но в духа на правилата на държавната администрация, счетоводните и юридически практики.

 

Благодарение на участието в „Отворените покани“ и условията за кандидатстване, беше натрупан безпрецедентен опит от страна на организациите в процеса на включване в най-мащабния проект за култура.

 

Средствата в размер на близо 20 млн. лв. следваха методиката за разпределяне, включваща оценка от жури, отчет и протоколи за всяка извършена дейност, както последващ контрол за разходените средства. За парите от данъците на нашите съграждани, независимо от направлението, всички публични организации, каквато е и нашата, дължат пълен отчет пред обществото през инструментите на прозрачността и достъпа до информация. Задължение е да бъде предвидена и известна гаранция за целесъобразно разходване, затова в международната и българска практика, клаузата за собствен принос успешно гарантира това изискване. Всяка организация сама решава какъв и колко ще бъде собствения й принос, спрямо оценката на възможностите си.

 

За всяка изразходена сума по закон следва признаване на разходите от съответните одитиращи органи, които функционират във всяка публична организация. При проверка те се ръководят единствено и само от законосъобразността на всеки представен документ. Всичко това е залегнало в договорите на бенефициентите, одобрените бюджети и анексите, с които всяка културна организация се е запознала и подписала.

 

Опитът ни, натрупан заедно със стотиците партньори, реализирали проекти през годините, сочи, че начините на финансиране и отчитане на проекти в областта на изкуството и културата са тежки за всички заинтересувани страни по веригата. Креативният сектор все повече се нуждае от фокус и специфична методика, с която да функционира и да се развива.

 

Благодарение на съвместните усилия на екипа и бенефициентите на фондацията, Пловдив получи и продължава да получава висока оценка за богатата си културна програма и създадената мрежа от партньорства, изградени през годините. Сигурни сме, че брандът „Европейска столица на културата“ тепърва ще носи добавена стойност и ползи за организациите, съумели да реализират своите проекти в рамките на програмата.

1 2

Подобни статии

Top