Старт на проект “ОМНИА” в МУ-Пловдив – да погледнем висшето образование от нов ъгъл

Ще се създаде мрежа на кариерните центрове на партньорските университети

Посветени на хуманността, търсещи иновациите в образованието и пътя към модернизиране на предлаганите магистърски и докторски програми, Медицински университет – Пловдив успя да осъществи своя мечта, която ще отбележи прогрес в научните изследвания и постиженията на студентите.

Медицинските университети в Пловдив, София и Плевен, Националният център по заразни и паразитни болести,  Институтът по молекулярна биология на БАН, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Университетът по хранителни технологии, Националната спортна академия и Тракийският университет – Стара Загора обединиха усилия, за да стартират нова ера във висшето образование в България.

Предвижда се да бъдат разработени и реализирани на български и на английски език девет нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми. Ще бъде създаден виртуален университет и ще бъде подпомогнато кариерното  развитие на преподаватели и студенти.

Ще се създаде мрежа на кариерните центрове на партньорските университети за по-продуктивна връзка на бизнеса и студентите.

Всичко това е възможно благодарение на изпълнението на проект ОМНИА, финансиран по процедура „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Безвъзмездната финансова помощ по ОП НОИР и Европейския социален фонд е в размер на 4 762 516 лева.

Подробностите за това как ще изглежда модерният университет, ще бъдат оповестени на пресконференция  от 11 часа в Пета аудитория на МУ-Пловдив на бул. “Васил Априлов” 15А. 

Подобни статии

Top