Стартира издаването на пропуски за влизането на коли в пешеходната зона

Срокът е до 15.03.20 г., след което автомобили без пропуск няма да бъдат допускани да навлизат в пешеходната зона в Централна градска част.

Стартира кампанията по издаване на пропуски за преминаване с автомобили през пешеходните зони в центъра на Асеновград в определена часова зона. Това разпореждане е изготвено и регламентирано още през 2014 г., когато е приета Наредбата за организация и контрол при паркиране и престой на моторни превозни средства и безопасност на движението на превозни средства и гражданите на територията на град Асеновград, изменена от 24.10.2018 г. Към този момент община Асеновград започва изпълнението й, тъй като години наред подобен контрол е липсвал или не е бил достатъчен. Факт е, че в пешеходните зони са били допускани и автомобили без пропуски.

Ограничението влиза в сила, съгласно чл.41, ал.1 и ал.2 от горепосочената наредба. А именно: „За пешеходна зона в централната градска част се определят следните улици и площади: улица “Трети март”, площад ”Академик Николай Хайтов”, улица „Железарска”, улица „Ради Овчаров” и улица „Крайбрежна”. Там се забранява движението, паркирането и престоят на моторни превозни средства, с изключение на тези, собственост на живеещи по постоянен адрес, които се снабдяват с пропуски, издадени от община Асеновград и съгласувано с РУ на МВР в града. Освен жителите, пропускани в пешеходните зони ще бъдат само автомобили с пропуски, издадени на съответните фирми, от които се зареждат търговските обекти, както и инкасо коли. Това ще се случва в часовата зона от 06:00 ч. до 09:00 ч., което изрично е упоменато в действащата наредба. В чл.41, ал.4 от разпоредбата е посочено, че автомобилите за инкасо и банкиране могат да се движат в пешеходната зона по най-късия маршрут, след съгласуване с РУ  на МВР – Асеновград и издаване на пропуск след заплащане на определената цена, съгласно НОАМТЦУ.

Документите, които следва да се приложат към заявлението, са разделени в 3 варианта:

–          пропуск за жители на местата с пешеходни зони – за издаването му е необходимо гражданинът да подаде документ за самоличност, свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, документ за собственост на жилищния имот и удостоверение за настоящ адрес, който се издава от община Асеновград

–          пропуск за зареждане на търговски обекти: документ за самоличност на собственика на фирмата, копие от свидетелство за регистрация на моторното превозно средство и служебна бележка, удостоверяваща, че колата обслужва търговски обекти, издадена от самата фирма

–          пропуск за инкасо автомобили: свидетелство за регистрация на моторното превозно средство и документ, удостоверяващ, че колата обслужва финансови институции.

Пропуски ще се издават до 15.03.20 г. След посочения срок, автомобили, които не са снабдени с необходимия документ, няма да бъдат допускани в пешеходната зона в Централна градска част. С цел максималното улеснение на гражданите и фирмите и улесняване на процеса, заявления за издаване на пропуск могат да се подават при кабинките на бариерите. Инспектори ще приемат документацията и в срок от 3 дни следва да бъдат изготвени пропуските. Последните ще могат да бъдат получени от същото място, на което за били подадени заявленията. Такса за издаване няма. Според горепосочената наредба от 2014 г., 40 лева струва пропускът за месец за зареждане на търговски обекти и за инкасо автомобили. Безплатно е ползването на пешеходната зона от живеещите в нея.

Подобни статии

Top