Стартира изграждането на 74 жилища за социално слаби  - DC news

Стартира изграждането на 74 жилища за социално слаби 

Кметът Здравко Димитров направи първа копка на един от приоритетните обекти

на Община Пловдив– изграждането на 74 жилища за социално слаби и хора в неравностойно положение. Това стана възможно, след като преди две години администрацията в срок успя внесе за одобрение пред МРРБ проекти на стойност 38 млн. лв. по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

„С построяването на сградата ще подпомогнем наистина нуждаещи се наши жители и многодетни семейства, изпаднали в безизходица и останали без покрив“, заяви кметът Здравко Димитров и изрази надежда да бъде спазен срокът от 30 месеца.

Проектът „Изграждане на социални жилища в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ е на обща стойност 7 165 650.82 лева. В новата сграда ще има 40 едностайни, 22 двустайни, 8 тристайни и 4 четиристайни апартамента, 18 паркоместа, като и общи спомагателни помещения. Всички социални жилища ще бъдат оборудвани и обзаведени за ползване.

В тях ще бъдат настанени бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия – лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка, и в същото време отговарят на поне едно от следните условия: живеят на улицата или на публични места, без осигурен подслон; нямат обичайно място на пребиваване, използват за нощуване приюти или други услуги за временно настаняване; обитават жилище, което не отговаря на законоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране; което не е електрифицирано или няма достъп до питейна вода, или канализация и др.; многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания; хора в риск от бедност и социално изключване.

„Специална наредба регулира настаняването в тези социални жилища, което може да става до три пъти. Ползвателите са задължени да плащат сметките си, децата им трябва да ходят на училище, да се възползват от възможностите, които им предоставя Бюрото по труда – работни места, курсове за преквалификация и други“, обясни  заместник-кметът Георги Титюков, като подчерта, че ще бъде назначен и социален работник, който да помага на настанените. Той припомни, че има обособен приют за бездомни и Център за временно настаняване на лица и семейства.

„Община Пловдив има готовност да започне веднага изграждането на уличната инфраструктура, която да свързва и изграждащият се завод отсреща. В края на месеца се очаква да стартираме и пътната инфраструктура в икономическата зона на кв. „Гладно поле“, както и да приключат обществените поръчки за подобряването на проекта за „Градска среда“, допълни заместник-кметът Пламен Райчев.

С изграждането на социалните жилища продължава изпълнението на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив, на социалната и образователна инфраструктура, редом с комплексното подобряване на жизнената среда и икономическата ситуация в града.

Разположението на социалните жилища е част от подсилването на функционалните връзки между градския център и периферията и по-точно между централната градска част и район „Изток“, като същевременно е в непосредствена близост до две от зоните за въздействие на ИПГВР – зоната със социални функции (Първа градска част) с концентрация на образователни и социални обекти, както и зоната за икономическо развитие (Гладно поле).

 

Подобни статии

Top