Стартира кампания за събиране на опасни отпадъци в община "Марица" - DC news

Стартира кампания за събиране на опасни отпадъци в община „Марица“

Ето къде ще бъдат разположени пунктовете

Община „Марица“ в партньорство с Община Съединение и в изпълнение на проект за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, осъществяван в рамките на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, организира система за разделно събиране на опасни битови отпадъци.

Приемането на събраните опасни отпадъци от бита се извършва в мобилен събирателен пункт, безплатно за жителите на Община „Марица“.

Администрацията на Община „Марица“ призовава гражданите да събират разделно опасните битови отпадъци и да се възползват от предоставената възможност да ги предадат за правилното им последващо третиране, тъй като изхвърлянето им в съдовете за смесени битови отпадъци води до замърсяване на околната среда и създава риск за здравето на хората.

В мобилния пункт може да предадете: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; батерии и акумулатори; електрическо и електронно оборудване, съдържащо опасни компоненти, лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати – почистващи препарати, дезинфектанти, белина; препарати за растителна защита и борба с вредители; фотографски материали; киселини / основи; мастила; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; празни опаковки, обозначени със символите за опасност.

Първата кампания за събиране на опасните отпадъци на територията на Община „Марица“ за 2021 г. ще се проведе в периода от 08.02.2021 г. до 19.02.2021 г., като мобилният пункт ще намерите на:

08.02.2021 г. /понеделник/

от 09,00 ч. до 10,30 ч. в с. Радиново, ул. 5-та № 24, пред кметството; ;
от 11,00 ч. до 14,00 ч. в с. Бенковски, ул. 12-та № 9, пред кметството;
от 14,30 ч. до 16,00 ч. в с. Войсил, ул. 2-ра № 2, пред кметството.

09.02.2021 г. /вторник /

от 09,00 ч. до 12,30 ч. в с. Костиево, ул. 1-ва № 16; пред кметството;
от 13,00 ч. до 16,00 ч. в с. Царацово, ул. „Иван Арабаджията” № 4; пред кметството.

10.02.2021 г. /сряда/

от 09,00 ч. до 12,30 ч. в с. Граф Игнатиево, ул. „Граф Игнатиев” № 25, пред кметството;
от 13,00 ч. до 16,00 ч. в с. Строево, ул. „Георги Бенковски” № 26, пред кметството;

11.02.2021 г. /четвъртък /

от 09,00 ч. до 16,00 ч. в с. Труд, ул. „Никола Петков” № 11; пред кметството.

1 2

Подобни статии

Top