Стартира конкурс за младежки инициативи в Младежки център Пловдив - DC news

Стартира конкурс за младежки инициативи в Младежки център Пловдив

Конкурсът ще продължи от днес – 1 февруари, до 31 май

ОП „Младежки център Пловдив“ отваря нов етап в конкурса за младежки инициативи, който ще продължи в периода от 1 февруари до 31 май 2022 година. Целта е да се стимулират младежите от град Пловдив и населените места в региона да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост.

Желаещите да кандидатстват трябва да са на възраст между 15 – 29 г., от гр. Пловдив и населените места в региона като могат да се включат и неформална група младежи, ученически съвети, творци и младежки клубове. За участие не се допускат НПО-та, детски градини, училища, университети и други образователни структури, както и общински такива.

За да кандидатствате за програмата е нужно да попълните формуляр, който може да бъде изтеглен от ТУК, както и да изпратите автобиография/творческо портфолио представяне на кандидата/екипа и графични и видео материали, представящи младежката инициатива – визуализации, снимки и др. (по желание).

Пълният пакет документи се изпраща по електронен път, на адрес: youth.centre.plovdiv@gmail.com, като озаглавите имейла „Конкурс за младежки инициативи – 2022“.

В 10-дневен срок от получаване на пакета с документи ще бъде проведено събеседване с кандидата и инициативата му ще бъде оценена. При резултат от минимум 70 точки (от 90 т.) инициативата се счита за одобрена, след което ще премине към етап на организиране и реализация.

Материалите за инициативите се осигуряват от Община Пловдив.

Нужно е кандидатите да осъществят сами дейности по популяризиране, реклама и привличане на участници в одобрените инициативи. ОП „Младежки център Пловдив“ съдейства и подпомага за популяризирането, но не носи отговорност за осигуряване на участници.

Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Подобни статии

Top