Стартира модернизацията на жп участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре

Символична първа копка направиха зам.-министърът на транспорта Божидар Костадинов и шефът на НКЖИ Златин Крумов

С първа копка на гара Тракия в Пловдив стартираха строителните дейности по договора за модернизация на жп участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре, част от проект „Развитие на железопътен възел Пловдив”. На официалната церемония присъстваха заместник-министърът на транспорта и съобщенията Божидар Костадинов, генералният директор на НКЖИ инж. Златин Крумов, областният управител на Пловдив Йордан Иванов и кметът на район Тракия Костадин Димитров.

„Пловдив е железопътен възел, откъдето минават важни линии по различните транспортни коридори – трансевропейски и национални“, каза Божидар Костадинов. И допълни, че много често се говори за подновяването на подвижния състав, но постигането на повишен обществен интерес към този вид транспорт върви съвместно с реализирането и на инфраструктурните проекти.

„Модернизацията на железопътния възел Пловдив е с голям приоритет за нас и би имала огромно стратегическо, икономическо и регионално значение„, посочи инж. Златин Крумов. Той поясни, че с осъществяването на този проект компанията ще успее да свърже железопътната магистрала до Бургас и да позволи на влаковете да се движат със скорост до 160 км/ч., надеждно и устойчиво.

Железопътен възел Пловдив е една от най-важните железопътни връзки в България.

Той е пресечна точка на част от трансевропейските и основни национални транспортни оси. Цялостното реализиране на обекта ще допринесе за модернизацията на съществуващата инфраструктура, съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики, увеличаване капацитета на железопътната линия за осигуряване на възможностите за поемане на прогнозирания трафик, включително увеличаване скоростта на движение на влаковете, удовлетворение на европейските изисквания и подобряване на безопасността на железопътната инфраструктура.

Обхватът на договора за модернизация на железопътните участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре включва дейности по проектиране и строително-монтажни работи.  Ще бъдат обновени и жп гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре, както и разделен пост Тракия. Предвижда се инсталиране на нови системи за сигнализация и телекомуникация. Изграждането на 2 нови пътни надлеза и 2 съоръжения за пешеходно преминаване на две нива, отговарящи на изискванията за лица с намалена подвижност,. Предвидено е и изграждането на шумозащитни съоръжения в урбанизираните територии, предпазни огради по цялото протежение на жп линията, както и нови водоотводни съоръжения, дренажи и отводнителни системи.

Стойността на договора е 132 520 700 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – до 35 месеца. Изпълнител на договора е Обединение „Геострой Лантания“, включващо фирмите „Геострой“ АД и „Лантания“ АД.

Обект „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив–Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия“ е част от проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ и се съфинансира със средства по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Подобни статии

Top