Стартира приемът на номинации на педагози за Почетната значка на град Пловдив - DC news

Стартира приемът на номинации на педагози за Почетната значка на град Пловдив

Община Пловдив стартира за поредна година процедура по удостояване с Почетна значка на

град Пловдив на директори, учители и други педагогически специалисти от общински и държавни детски градини, училища и ЦПЛР, както и за награждаване с грамота и парична награда на млади учители и други педагогически специалисти от общински и държавни детски градини, училища и ЦПЛР.

В тази връзка са утвърдени „Правила за награждаване на учители, директори и други педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование по случай 1 ноември – Ден на народните будители“ от Кмета на Община Пловдив. Съгласно тях всички образователни институции, работодателски организации и други юридически лица в сферата на образованието могат да правят до едно предложение за удостояване с Почетна значка на град Пловдив на директор от всички общински и държавни институции в сферата на предучилищното и училищното образование на територията на Община Пловдиw.

Предложенията за директори, придружени с попълнено Приложение № 1 (Анкетна карта за номиниране на директори на общински и държавни детски градини, училища и ЦПЛР) и копие от документите, удостоверяващи фактите по посочените критерии в анкетната карта, се изпращат в отдел „Образование и бизнес развитие“, ул. „Цариброд“ № 1, ет. 3 – в срок не по-късно от 01.10.2020 г.

 

 

Подобни статии

Top