Стартират нови процедури за част от Водния цикъл и за „Модър-Царевец“

Прогнозната стойност е 24 640 000 лв. без ДДС

Предстои обявяването на нова процедура за водния цикъл, след като настоящата обществена поръчка е прекратена по решение на ръководителя на проекта инж. Борислав Кръстев.

Решението е от днес с номер 19РОП77/15. Поръчката е с предмет: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част) бул. „Дунав“- „Брезовско шосе“. Дейностите по проекта се финансират по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ Обществената поръчка е част от водния проект на гр. Пловдив. Прогнозната стойност е 24 640 000 лв. без ДДС.

„Беше извършена проверка на документацията и бяха открити несъответствия между количествените сметки, заложени в документацията на търга и тези в работния проект. Затова се взе мотивирано решение за прекратяване, за да не се поставя под риск финансирането от ЕС“, коментира инж. Борислав Кръстев. След прецизиране на документацията обществената поръчка ще бъде стартирана на ново.

Междувременно днес беше прекратена и обществената поръчка за проектиране и изграждане на транспортния възел „Модър – Царевец“.

Мотивите са, че е търгът е обявен, без да е осигурено финансиране. Прогнозната стойност, посочена в тръжните условия, е в размер на 9 875 000 лева без ДДС.

До месец се очаква процедурата да бъде обявена отново, след като в бюджета на Общината за догодина бъдат предвидени необходимите средства.

Подобни статии

Top