Стефан Стоянов: Пловдив направи фундаментални промени в образованието с програма „Монтесори“

Община Пловдив първа въведе обучение по метода Монтесори в детските си градини

„Над 1200 деца учат в „Монтесори“ групи или това са почти 10% от децата в детските градини. Над 100 са в детските ясли и училищата, а над 500 родители са включени в програмата с ясни модели за участие в образованието на децата им“. Това заяви ресорният заместник-кмет Стефан Стоянов по време на среща за отчитане на резултатите и постиженията от програма „Монтесори“ за последните 4 години.

„Това е една от най-фундаменталните реформи в образователната система“, допълни той по време на дискусията, в която се включиха директори, учители и родители от „Монтесори“ детски градини и училища. Те коментираха от своя гледна точка предизвикателствата в прехода от традиционните методи за обучение и възпитание към алтернативните.

„Учениците не просто научават урока и придобиват знания, но чрез метода „Монтесори“ те вече могат да ги прилагат на практика“, сподели своя опит директорът на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Таня Николова.

„Въпросите, които стоят пред нас, са свързани с промяна на съзнанието и подхода към децата. Да им повярваме, че може да са самостоятелни, като се обличат, сервират или режат с нож“, даде за пример Стефан Стоянов. „Когато им делегираме права, в 90% от случаите имаме успех, осланяйки се на много търпение и разбиране.

1 2

Подобни статии

Top