Стопаните заявяват помощ за погасяване на кредити още 3 дни

Заради негативното икономическо въздействие от COVID – 19

До 10 ноември се приемат заявления по схемата на държавна помощ Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID- 19, припомнят от ДФ „Земеделие“.

Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната крайният срок за кандидатстване по схемата бе променен от 30 октомври на 10 ноември. Бюджетът по помощта е 56 580 000 лева. Държавната помощ ще подпомогне земеделски производители – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и картофопроизводители, които са отсрочили кредитите си, предоставени от ДФ „Земеделие“ в периода 2008-2012 г. и са в невъзможност да ги погасят в условията на пандемията от COVID 19.

Подкрепата е под формата на преки безвъзмездни средства, покриващи част от главницата и лихвите, дължими по заеми, които вече са били отпуснати на стопаните от ДФЗ в периода 2008 – 2012 г. Целта е да се отговори на нуждите от ликвидност на земеделските производители и да им се помогне да продължат своите дейности по време на и след избухването на пандемията от коронавирус. Размерът на помощта за един стопанин е до 100 000 евро. Подпомогнати за покриване на част от разходите по кредити, редовно отсрочени до 27.11.2020 г, ще бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г.

На финансиране подлежат производители, които нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.

Подобни статии

Top