Стотици желаещи да учат в Медицински университет-Пловдив

Бъдещите студенти научиха как се кандидатства в МУ

Стотици кандидати да учат в Медицински университет – Пловдив присъстваха в Деня на кандидат-студента, който се проведе на територията на висшето учебно заведение.

На този ден кандидатите да следват имаха възможност да се срещнат с председателите на изпитните комисии и председателя на техническата комисия и да получат информация, как ще протече целият процес по кандидатстване и записване в МУ – Пловдив.

„Дипломата от нашия университет е гарант за достатъчно високо качество и това ще даде увереност на бъдещите и настоящите студенти да инвестират в своето обучение”, заявиха от ръководството на МУ-Пловдив.

На срещата кандидатите се запознават с реда на подаване на документите – кога и къде да ги подадат, както и с възможностите, които им дава онлайн подаването. Говори им се за сроковете и на какво да обърнат внимание, за да не бъдат изненадани накрая при класирането. На кандидат-студентите се обясняват балообразуващите оценки и особено как да подредят желанията си.

Подреждането на желанията е изключително важно, тъй като първият критерий при класирането е посоченото от тях желание, а вторият критерий е техният бал.

Председателите на изпитните комисии дават разяснения за естеството на изпита – как ще протича, как са комбинирани въпросите, как са изградени схематично тестовете и т.н. Кандидатите могат да задават въпроси, на които веднага ще им бъде отговорено. Особено внимание се обръща на възможните проблеми, които биха могли да възникнат съзнателно или несъзнателно при неспазване на някои изисквания, посочени в Правилника.

Кандидатите се запознават и с Аудиторния комплекс на Медицинския университет.

Подобни статии

Top