Стоян Алексиев: През 2021-ва ще ремонтираме всички компрометирани участъци по уличната мрежа

Стоян Алексиев е роден на 12 октомври 1978 година. Той е пето поколение кършиякалия. Завършва висше икономическо образование, има две магистратури в Аграрния университет – „Европейски експерт по земеделие и селски райони“ и „Финансов мениджмънт“. Специализира озеленяване и цветарство в САЩ и Англия. Осем години оглавява общинското предприятие „Градини и паркове“. В момента е първи мандат кмет на район „Северен”. Семеен е, има три деца.

– Г-н Алексиев, как оценявате първата година от мандата си?

– Изминалата 2020-та беше година на усърдна работа, година, през която успяхме да реализираме редица наши проекти – все неща, които бяхме обещали на гражданите.

– С кое се гордеете най-много в района през изминалата година? 

– Доволен съм, че успяхме да оправдаем доверието на гражданите в района, съобразявайки се с техните предложения и нужди. Работихме за подобряване на инфраструктурата, като изградихме паркинги в междублокови пространства, преасфалтирахме улици, изградихме нови тротоари, озеленихме участъци в района и поставихме пейки за отдих. Зарадвахме малчуганите с детски площадки и интересни съоръжения за игра.

– Тези дни беше разчистено незаконно сметище за опасни отпадъци край Пазарджишко шосе. Сигналът е бил подаден в района през декември. Разкажете повече за този казус.

– През месец декември 2020 г. в район „Северен” бе подаден сигнал за незаконно сметище. При направената проверка еколозите от района констатираха нерегламентирано изхвърлени строителни и битови отпадъци, неравномерно разпределени във вътрешността на имота на площ от близо 1 декар, а общата площ на имота, частен терен в близост до Пазарджишко шосе, е 69 дка. От Пловдивския общински инспекторат бе изготвена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за това места.

При извършена на 27.01.2021 г. проверка съвместно със заместник-кмета на Община Пловдив Анести Тимчев, директорa на Дирекция „Екология“ Вяра Колева и екоспециалисти от район „Северен“, бяха установени огромно количество строителни отпадъци и кашони с луминесцентни лампи с изтекъл срок на годност. Според експертите в лампите се съдържа живак и въпреки, че не е нарушена целостта им, те представляват опасност за здравето на хората. Живакът е трудно летлив, но попадайки в почвата, той се движи и може много бързо да се отдалечи от източника си. Има вероятност да попадне в човешкия организъм, може да попадне и в дихателната система, което е опасно за човешкото здраве, обясниха екоспециалистите.

От Пловдивския общински инспекторат беше изпратено писмо до Трето РУ, в което се настоява за проверка и разследване, кой и как е изхвърлил опасните лампи на незаконното сметище. Изготвен бе констативен протокол и от съвместната проверка. Връчено бе предписание от район „Северен“ за незабавно събиране и предаване на луминесцентните лампи на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО.

На 01.02.2021 г. са били извозени 117 кг опасни отпадъци от незаконното сметище и безопасно депонирани от оторизирана фирма.Това е било констатирано при поредната проверка, извършена на 02.02.2021 г. от Дирекция „Екология и управление на отпадъците” при Община Пловдив и екоспециалисти на район „Северен”. В хода на проверката е установено, че собственикът на имота е предприел незабавни действия по събиране и предаване на 500 бр. луминесцентни лампи, като така е изпълнил точка 1 по предписанието.

На собствениците на терена е дадено и предписание за премахване и на битовите и строителни отпадъци, а срокът за това е краят на този месец. Те също трябва да бъдат извозени и предадени за безопасно рециклиране.След изтичане на срока по предписанието, Пловдивският общински инспекторат ще изготви повторна покана за връчване на акт за установяване на административно нарушение по чл. 93, ал. 2, т. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив. За битови и строителни отпадъци глобата е от 1400 до 4 000 лв.

– Какво бе направено като инфраструктура през миналата година в района?

– За удобство на гражданите изградихме паркоместа в няколко междублокови пространства. Така изпълнихме ангажиментите, които сме поели към хората за обособяване на нови паркинги. Най-големият паркинг, който бе обособен в район „Северен“, се намира пред блоковото пространство на Големия гигант до детската площадка (ул. „Васил Левски“ 95-103). Той разполага с 57 места плюс 5 за хора в неравностойно положение.

1 2 3

Подобни статии

Top