Стоян Алексиев  проведе работна среща със здравни медиатори

На работната среща се очертаха основните приоритети,  по които  здравните медиатори ще продължават да работят в района

По повод предстоящата национална среща на здравните медиатори в България, която ще се проведе в края на месеца, кметът на пловдивския район “Северен” Стоян Алексиев проведе работна среща със здравните медиатори, които практикуват в района.

„Здравният медиатор е мост между уязвимите общности и здравните и социалните служби. Той се ползва с уважението и доверието и на хората от общността, и на институциите и притежава необходимите знания, умения и компетентност, за да върши своята високоотговорна работа. В България работят 130 здравни медиатори – в около 70 общини.   Медиаторската професия е въведена в редица европейски страни. В Испания и Франция здравно-медиаторната програма има над двадесетгодишна история. Във Финландия медиаторите се наричат „интеркултурни посредници“, в Румъния и Молдова – „санитарни медиатори“, в Словакия – „здравни медиатори“,  в Сърбия – „теренни здравни работници“ – така Никола Стефанов – здравен медиатор – описа накратко  мисията на медиаторите.

Учредители на мрежата са над деветдесет души – здравни медиатори, лекари – специалисти, общопрактикуващи лекари и медицински сестри, обучители на здравните медиатори,  експерти и специалисти в областта на общественото здравеопазване, съмишленици и граждани, които подкрепят въвеждането на фигурата на здравния медиатор като част от системата на общественото здравеопазване у нас.

На работната среща се очертаха основните приоритети,  по които  здравните медиатори ще продължават да работят в района: подобряване на качеството на здравните и социалните услуги; подпомагане на достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение; повишаване на здравната култура на уязвимите групи; повишаване на капацитета и уменията на здравните медиатори и осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти.

Подобни статии

Top