Строги мерки срещу епидемията от коронавирус на пазарите в Пловдив (СНИМКИ)

Охрана на входа и търговци с маски на Четвъртък пазара

ОП „Общински пазари“ въведе строги мерки за превенция във връзка с обявената в страната извънредна ситуация заради коронавируса. От понеделник всички търговци, осъществяващи дейности на пазарите, са задължени да носят лични предпазни средства, както и да поддържат хигиена на наетото съоръжение. Директорът на предприятието Запрян Тодоров е разпоредил също търговците да обслужват клиентите си лично, като не допускат докосване на стоката от гражданите.  Всички са задължени да изискват и спазват необходимата дистанция.

На служителите на общинското предприятие е наредено да почистват редовно работното си място, а при наличие на симптоми на коронавирус да остават по домовете си и да уведомят прекия си ръководител.

Подлезите, стопанисвани от предприятието, ежедневно се дезинфекцират от определени със заповед на директора служители.

1 2

Подобни статии

Top