Строителството на детската ясла върху държавния терен в „Южен“ започва още тази година - DC news

Строителството на детската ясла върху държавния терен в „Южен“ започва още тази година

Избраната фирма е предложила цена от 3 130 685 лв.

Само една фирма се е явила на конкурса за строителството на детската ясла в пловдивския район „Южен“, която ще бъде изградена на държавния имот на бул. „Никола Вапцаров“. Това съобщи председателят на тръжната комисия Анжела Костадинова от Областна администрация. „Импулс Инфинити Строй“ ЕООД ще построи детското заведение с площ 1400 кв. метра, както и обекти с обществено предназначение,  чиято площ ще бъде 600 кв.м  за преместването на две държавни ведомства. При първоначално обявената от областна управа стойност на обществените обекти не по-малко от 2,5 млн.лв., дружеството е предложило цена от 3 130 685 лв.

„Предполагам, че интересът е бил занижен, тъй като изискванията в условията бяха изключително сериозни, за да  се гарантира държавния интерес. А именно – висок размер на депозита, който през цялото време служи и като гаранция, отделно от това банкова гаранция, която следва да се поддържа през цялото време на строителството, забрана за продажба на обекти преди изграждането на държавните обекти. Отделно от това, собствеността върху държавния имот си остава изцяло държавна и няма да се прехвърля на фирмата, спечелила търга“, коментира областният управител Дани Каназирева.

Така държавата печели близо 2 милиона лева повече

По думите й така държавата печели близо 2 милиона повече, отколкото ако се беше продал имотът, чиято пазарната цена е 1,4 млн.лева.

Идейният проект е изцяло съобразен с одобрения подробен устройствен план, който от своя страна е съобразен с всички жалби на граждани, живеещи в района. Почти половината от имота остава за зеленина и ще бъде двор към детската ясла. Спазено е изложението за детската ясла, като то изцяло ще бъде южно, със самостоятелни входове за всяка яслена група и няма да има засичане на потоците от жилищната сграда, държавните ведомства и яслата. Паркирането ще бъде на 100% осигурено в подземен паркинг. Освен това са спазени всички нормативно установени отстояния на сградите. Допълнително ще бъдат изградени и  шумоизолиращи ивици откъм булеварда.

„Изключително много се радвам, че и Областна администрация, наред с инвестиционната програма на Община Пловдив за построяването на детски градини, ще помогне за решаването на проблема с липса на достатъчно места в тях.  Детската ясла ще бъде дарена на община Пловдив с цел да се подпомогне район „Южен“, като най-гъсто населения район на града, и да се отговори на нуждата от детски заведения като цяло в Пловдив“,  допълни Каназирева.

Тя уточни, че строителството ще стартира още  тази година, а другата седмица ще направи среща с фирмата. В края на месеца ще бъде представена и визуализация на проекта.

Подобни статии

Top