Строят футболно игрище в Куклен (СНИМКИ)

Проектът е на стойност почти 73 000 лв., игрището с изкуствена настилка в двора на СУ „Отец Паисий“ ще бъде готово до края на март

Започна дългоочакваното изграждане на футболно игрище с изкуствена настилка в Куклен. Багери, валяци и самосвали започнаха работата по терена на игрището.

Средствата за футболната площадка са осигурени по спечелен проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР“ за Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ „Отец Паисий“, сключен между Община Куклен и ДФ „Земеделие“.

Общата цел на проекта да се подобрят условията за живот, привлекателността и възможностите на населените места, чрез развитие на туризъм, задържане на младите и предприемчиви жители на общината.

По проекта основно ще се реконструира съществуващо спортно игрище за футбол на малко поле, разположено в двора на СУ “Отец Паисий“.

Ще се премахне съществуващото асфалтово покритие, а за настилка на игрището е предвидена изкуствена трева с височина 20 мм. Площадката ще е оградена с метална ограда от пластифицирана метална мрежа с височина 4,00 м. В зоната зад вратите ще бъде поставена допълнително текстилна мрежа до височина б,00 м.

„Проектът е част от програмата, която следваме – общината да е място, където децата да растат здрави и да се развиват в добра среда“, коментира кметът на община Куклен Мария Белчева.

Ръководител на проекта е инж. Тодор Лозанов – Главен инженер и Началник отдел ТСУ на Община Куклен.

Обща стойност на проекта е 72 892,32 лева, а дейностите по изграждането на игрището трябва да
приключат до края на месец март 2021 г.

Подобни статии

Top