Строят компостираща инсталация за биоразградими отпадъци край Пловдив

Инсталацията трябва да е готова до 2020 г.

Първа копка на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими отпадъци ще бъде направена днес в Северната индустриална зона. Тя ще даде старт на проекта, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет.

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс, чрез изграждане на компостираща инсталация. Идеята е разрешените за депониране биоразградими отпадъци в съответния регион/община, а именно 109 кг/жител, съгласно чл.13, ал. 3 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци да бъдат обхванати през 2020 г.

Проектът е на стойност над 9 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ е за 6 070 538,46 лв., от които от Европейския фонд за регионално развитие – 5 159 957,69 лв. и национално съфинансиране – 910 580,77.

Съфинансирането  от Община Пловдив е за 2 953 375,38 лв.

Подобни статии

Top