Студенти от ПУ "Паисий Хилендарски" ще черпят опит от специалистите на ЦРДР-Асеновград - DC news

Студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“ ще черпят опит от специалистите на ЦРДР-Асеновград

Удължава се срокът за функциониране на Центъра за ранно детско развитие (ЦРДР) в Асеновград.

С решение на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ е увеличена продължителността на операцията BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, както и общият ресурс по схемата с цел обезпечаване предоставянето на услуги за деца. С промяната, срокът за изпълнение на операцията е удължен до 30.06.23 г., като договорът ще бъде подписан през декември.

Междувременно, до края на тази година предстоят още няколко събития в центъра.

Днес от 14.30 ч. по инициатива на Пловдивския университет (ПУ) „Паисий Хилендарски“ е организирано посещение в ЦРДР на студенти от II курс в специалност „Социални дейности“. Целта е второкурсниците да се запознаят с материалната база, целевите групи, видовете услуги и условията на работа и практическо обсъждане на конкретен казус.

От 12-ти до 16-ти декември в ЦРДР ще се състои инициативата „Коледна работилница“. Участниците ще направят играчки за украсата на елхата в центъра. Всяко дете ще получи индивидуално ръчно изработена от специалистите в услугата рамка със своя снимка за коледните празници.

Център за ранно детско развитие се реализира по Проект: „Център за ранно детско развитие – Асеновград” от Община Асеновград. Специализиран екип от педиатър, стоматолог, психолози, рехабилитатор, специален педагог, логопед, социални работници, медицински сестри, акушерка и медиатор, предоставя безплатни консултации за деца на възраст от 0 години до 7 години, които имат здравен, социален, образователен характер.

Подобни статии

Top