Студенти по психология от ПУ „Паисий Хилендарски“ притеснени за дипломите си

Причината е писмо на професор от университета.

От катедрата опровергават изнесените данни от проф. Василев и твърдят, че имат достатъчно преподаватели

Скандал разтресе катедрата по психология в ПУ „П. Хилендарски“ по време на тазгодишната кандидатстудентска кампания, след писмо на пенсионирания професор Веселин Василев до студенти и негови колеги, с което разполага и DCnews.bg. В позицията си той твърди, че след няколко месеца една от най-желаните специалности в университета в Пловдив няма да получи акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Причината, която уважаваният професор изтъква, е липсата на висококвалифицирани преподаватели, пише Агенция Монитор.

Благодарение на проф. Василев през 2004г. специалността е разкрита в Пловдивския университет и е получила акредитация през 2016г. Ако думите му се потвърдят, то дипломите на настоящите и бъдещи студенти по психология са под въпрос, въпреки дадените стотици, ако не и хиляди левове за обучение. В същото време „Психология“ е една от най-желаните специалности в тазгодишната кандидатстудентска кампания и там се влиза с най-висок бал. Затова и неслучайно реакцията на декана на Педагогическия факултет проф. д-р Владимира Ангелова пред екипа на Агенция Монитор бе изключително бурна. Деканът категорично отрече изнесените факти в писмото на проф. Василев да са верни и уточни, че колегата й е провокиран от това, че синът му не е бил назначен на трудов договор в катедрата.

„Деканското ръководство, ръководителят на катедра „Психология“ и членовете на катедра „Психология“ единодушно определят т.нар. факти в писмото на пенсионирания вече проф. д.пс.н. Веселин Василев до студентите, колегите и преподавателите, като неверни, дискредитиращи специалността, уронващи авторитета на преподавателите от катедра „Психология“ и накърняващи престижа на Педагогическия факултет и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, го контрира проф. д-р Ангелова.

В писмен отговор до Агенция Монитор от катедрата твърдят, че към момента в Педагогическия факултет има общо 14 професори, доценти и асистенти, които осигуряват обучението на студентите от специалността „Психология“. Проф. Василев обаче пише в писмото  си, че от годината на последната акредитация 2016 г. катедра „Психология“ е била напусната от 6 преподаватели, като ги изброява поименно. В отговор колегата му проф. Ангелова също изброява поименно всички двама професори, пет доценти и седем асистенти, които обучават в момента студентите.

Според проф. Василев преди около година синът му не е бил одобрен за назначаване в ПУ „П. Хилендарски“,

въпреки че има магистратура по психология със защита на дипломни работи в СУ „Св. Кл. Охридски“, докторантура по обща психология в БАН, публикувани 30 научни статии и участия в 15 национални научни конференции, като е преподавал в 4 университета. „А в ПУ преподава/ше четири години, като всяка година изпълнява по 1 1/2 – 1 2/3 норматива срещу възнаграждение, съизмеримо със студентска стипендия“, пише професор Василев. По думите му на същото заседание на факултетния съвет, вместо сина му, е назначена млада колега без научна степен за асистент по методика на обучението по математика в началното училище.

Деканското ръководство разбира желанието на проф. д.пс.н. Веселин Василев да осигури асистентско място на сина си Боян Василев. Цената на това асистентско място е изключително висока, защото в порива, непреодолимото желание и личния бащин интерес на проф. д.пс.н. Веселин Василев да докаже колко много има нужда Факултета от сина му нанася непоправими щети на специалност „Психология“, която е утвърдена в страната, внася и чувство за безпокойство сред настоящите и бъдещите студенти от тази специалност, уронва престижа на Педагогическия факултет и на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, казва обаче проф. Ангелова. Според проф. Василев синът му вече е на трудов договор в друг реномиран университет у нас и не е това причината за неговото писмо до студентите.

Проф. Ангелова е категорична, че на този етап не вижда смисъл от назначаване на допълнителни асистенти в това направление. По думите й в момента студентите в редовна и задочна форма на обучение са 444 и че данните на проф. Василев за над 900 студенти са неточни.

Според проф. Василев обаче цифрата от 912 студенти не е негова измислица, а е от рейтинга на висшите училища за миналата година, публикуван в сайта на МОН. По данни от Министерството на образованието на първо място в това направление е Софийският университет с 61 точки и 510 студенти към 2020г., на второ е НБУ с 52 точки и 611 студенти, а на трето се нарежда ПУ „П. Хилендарски“ с 51 точки и 912 студенти.

Подобни статии

Top