Студенти участваха във възстановка на съдебен процес по действителен случай в Пловдив (СНИМКИ) - DC news

Студенти участваха във възстановка на съдебен процес по действителен случай в Пловдив (СНИМКИ)

В Деня на отворените врати в Районния съд ученици и бъдещи висшисти се запознаха с възможностите за реализация в съда, адвокатските и нотариални кантори, както и при ЧСИ

Инициативата „Ден на отворените врати“, под надслов „Открито за съдебната власт“ се проведе днес в Районен съд Пловдив. Тя се провежда ежегодно в органите на съдебната власт и цели да се спомогне за повишаване на правната култура на гражданите и изграждане на по-голямо доверие в съдебната система.

Специални гости на магистратите  от РС – Пловдив бяха  ученици от Национална търговска гимназия „Васил Левски“ и студенти от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. На събитието бяха поканени и представители на Адвокатска колегия –  Пловдив, нотариуси и частни съдебни изпълнители. Присъстваха също Директорът на Национална търговска гимназия – Пловдив Веселка Цекова и доц. д-р Даниела Дончева – декан на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Денят на отворените врати откри председателят на Районен съд – Пловдив Иван Калибацев, който поздрави всички гости и представи целта на провеждане на информационната кампания „Ден на отворените врати“.  Той посочи, че с тази инициатива се предоставя възможност за пълноценно образователно развитие и насоченост към правните науки на младите хора и учениците от гимназиалния курс.

Събитието продължи с възстановка на съдебен процес по действителен случай. Участници в процеса бяха бъдещите юристи от ПУ „Паисий Хилендарски“. Те  облякоха тоги и влязоха в ролите на съдебен състав, прокурор, адвокат и подсъдим.  На студентите оказваха съдействие действащите наказателни съдии от РС – Пловдив Зорница Вангелова – Тухчиева, Панайот Велчев и Светослав Узунов, които подпомагаха всяка една от страните.

Целта на провеждането на симулативен процес е формирането на реална представа за правораздавателната дейност на съда по делата и ролята на всеки участник в наказателния процес, постигане превенция сред младежите, възпитаване на чувство за справедливост и отговорно вземане на решения.

В рамките на събитието се проведе и традиционната инициатива „Борса за съдебни служители“, която се провежда съвместно с ръководството на Районен съд – Пловдив и ученици от Национална търговска гимназия „Васил Левски“ – гр.Пловдив.

Председателят на Районния съд Иван Калибацев приветства младите хора и напомни за възможността за работа в съдебната система и тяхното бъдещо развитие.  По време на открития ден учениците имаха възможност да направят информационен тур в съдебната сграда, да се запознаят с достъпа до правосъдие, функциите и спецификата в работата на отделните органи на съдебната власт.

Служители на различни позиции в съдебната администрация представиха своите длъжности, като разясниха различни аспекти и разказаха забавни истории от ежедневието на своята професия. Учениците бяха запознати с работата на отделните служби, деловодства и регистратурата  на съда, с основни права и задължения, както и с изискванията за образование и квалификация.

Представителите на Адвокатската колегия  Албена Йотова и  Светослава Ангелова обясниха какви са длъжностите в адвокатска кантора и насърчиха учениците да кандидатстват за свободни позиции.

Частният съдебен изпълнител Стефан Горчев представи работата на съдебните изпълнители, дейностите в канторите на ЧСИ и призова учениците да кандидатстват за работа при тях.

Нотариусите бяха представени от Мариана Пиперкова – Атанасова, която също обясни какво се извършва в нотариалната кантора.

Ръководството на РС – Пловдив, както и представителите на Адвокатската колегия, ЧСИ и нотариусите съвместно провеждат тази инициатива с цел да информират  младите хора  за възможностите за реализация. Идееята е да се насърчат младежите да се развиват професионално в собствения си град.

Мария Симеонова – асистент към Юридическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“, прикани учениците да кандидатстват в специалност „Право“, като им разясни многото възможности за реализация, ако се насочат към юридическата професия.  Преподавателката благодари и за доброто сътрудничество между ръководството на РС – Пловдив и Юридическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Срещата премина при голям интерес с много и най-разнообразни въпроси, множество снимки в съдебна зала и завърши с връчване от председателя на Районния съд Иван Калибацев на служебни бележки на зрелостниците от Националната търговска гимназия, от специалностите „Съдебна администрация“ и „Банково дело“, които през 2022/2023 г. проведоха производствената си практика в съда, съгласно сключено споразумение с гимназията.

Подобни статии

Top