Студентският съвет в ПУ застана зад сегашния ректор проф. Румен Младенов - DC news

Студентският съвет в ПУ застана зад сегашния ректор проф. Румен Младенов

Студентите с остра позиция срещу опитите за уронване престижа на университета преди избора на нов ректор

„Ректорското ръководство и, в частност, ректорът, трябва да осъществяват дейността си, водени от 3 основни интереса, които една академична общност притежава – на обучаващите се, на обучаващите ги и престижа на университета“. Това се казва в позиция на Студентския съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, разпространена дни преди провеждането на Общото събрание за избор на нов ректор и Академичен състав на висшето училище на 22 май т.г.

Позицията на Студенския съвет е провокирана от опита да се опетни името на настоящото ръководство на университета и на определени кандидати за ректори, като едновременно с това се атакува престижа на висшето училище.

„За нас студентите най-важното при провеждане на избор на ректор е да бъдат представени кандидатури, чиито опит, реална дейност и новаторски виждания, трябва да очертаят развитието на институцията през следващите 4 години. Кандидатурите трябва да ни провокират да се замислим за това, какво ще се промени в университета и какви са перспективите  пред него за периода 2023 – 2027 г.“, заявяват от Студентския съвет. И добавят, че вместо да се представят идеи, концепции и реално осъществими цели, една седмица преди изборите за ректор са налице лични нападки, непроверени твърдения и опити за злепоставяне на настоящото ректорско ръководство, както и на университета като институция.

„Не разбираме какво провокира подобни действия и не искаме и да си представяме, какво би се случило, ако авторите на тези действия притежават власт в ръководството на любимия ни университет. Вероятно очакванията им са изборите да бъдат спечелени не по заслуги, изтъкване на лични качества и постижения, а в резултат на евентуални спекулации и негативен медиен отзвук“, подчертават от Студентския съвет.

Припомняме, че Общото събрание на студентите и докторантите на ПУ Паисий Хилендарски“ подкрепи кандидатурата на сегашния ректор проф. д-р Румен Младенов за втори мандат за периода 2023-2027 г. Въпреки критиките, отправени към него, студентите заявяват, че настоящият ректор е действал досега само и единствено в интерес на студентската общност на университета. Доказателство за това е и номинацията „Студент на годината“ на ПУ „Паисий Хилендарски“, в която той ежегодно награждава студент със значителни заслуги и постижения, като паричната награда на победителя не е от бюджета на университета, а осигурена от лични средства, в размер на една ректорска заплата.

„Винаги сме имали свободата да осъществяваме идеите си и да вземаме решения без намеса и натиск от ръководството“, се казва още в позицията на СС. Като изтъкват, че през годините са били изправени пред редица предизвикателства, проекти и инициативи – опитът спортната зала да се превърне в бежански лагер, организирането на  Start-up академия под патронажа на ректора, спортни празници и състезания, научни конференции, електронен достъп до информация за студентски права, в т.ч. кандидатстване за стипендии и общежития, регистрация за паркинг, плащане на семестриални такси, здравни осигуровки и др., студентите заявяват, че са се справили с тях само защото са били убедени в подкрепата на проф. д-р Румен Младенов.

Подобни статии

Top