Светлата седмица започва. Ето какво трябва да знаете за дните след Великден - DC news

Светлата седмица започва. Ето какво трябва да знаете за дните след Великден

На втория ден от Великден започва Светлата седмица.

Седмицата, в която се прославят светите апостоли и Св. Богородица. Според православната църква, Великден продължава три дни – неделя, понеделник и вторник.

През Светлата седмица се благославят светиите: в понеделник апостолите, във вторник и сряда – Богородица, архидякон Стефан и св. Андрей. На Светли четвъртък се благославят св. ап. Йоан и Яков, в Светли петък – св. ап. Петър, а в Светла събота – св. Йоан Кръстител.

Светлата седмица е време, в което Възкресението на Иисус Христос донася просветление за всички и надежда за вечен живот. Тя приключва с Томина неделя или наричана още Празна неделя, с който приключва празничният цикъл за Възкресение и започват броенето на неделите след Великден.

През тази седмица венчавки не се извършват, тъй като това са празнични дни, посветени на Христовото възкресение и никакви други тържества не са редни.

Християните се поздравяват с „Христос воскресе“ до Петдесетница, когато се е родила Христовата църква.

1 2

Подобни статии

Top