Светна камбанарията на 183-годишната черква в Дедево

Черквата е най-старата в Южните Родопи

183-годишната черква в Дедево ще възвести Христовото възкресение освен с тържествен камбанен звън и със светлини.

Преди Великден камбанарията на най-старата черква в Южните Родопи светна. Осветлението на сводовете на камбанарията и светещите кръстове са дарение на Енчо Каймакчиев и Атанас Ставрев, подкрепени от църковното настоятелство и кметското наместничество.

Мраморната плоча на входа на черквата „Свети Атанасий“ в Дедево свидетелства, че е тя съградена през 1838 година. Съхранява се и султанският ферман от 1835-а, който разрешава православния храм. Дядо Купчо дарил част от двора си, за да се извиси черквата на най-горното и видно място в Дедево. В светия градеж се включва цялото село, помагали и родолюбци от съседните Бойково, Ситово и Сотир.

Подобни статии

Top