Световен ден на осведомеността за аутизъм

Проф. Иванов от УМБАЛ „Свети Георги”: Аутизмът понякога се проявява още след 6-ия месец на бебето

Родителската интелигентност помага в установяването на тази болест, казва началникът на Клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Свети Георги“

Заседяването пред екраните и новите технологии „стимулират“ развитието на аутизма, деца говорят с интонация от анимационни филми

На 2 април отбелязахме Световния ден на информираността за аутизма. Повод да се запознаем със симптомите на болестта, за да ги разпознаваме. Важно е да сме информирани, защото липсата на знания, може да доведе до забавяне на терапията и по-лош резултат.

По темата разговаряме с проф. д-р Иван Иванов, началник на Клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Свети Георги”, който има не малко опит и трудове по темата.

– Проф. Иванов, кога най-рано започват да се появяват симптомите на аутизма и какви са знаците, по които да можем да забележим нетипичното поведение на детето?

– Първите симптоми, които се свързват достоверно с по-висока честота на аутизъм, са още във втората половина на първата година, тоест от 6 до 12-месечна възраст. Такива са обикновено: липса на зрителен контакт или пък прекалено втренчен зрителен контакт; монотонна игра с играчки; липса на поглед към предмет, за който си го запитал; не обръща внимание при повикване или обръща внимание съвсем за кратко и след това се разсейва; не изпълнява команди.

Най-важните симптоми, които са свързани с аутизъм, са тези на споделено внимание и зрителният контакт. Родителите по-често неги отчитат и не се замислят за не тях. Особено, когато детето попадне в непозната обстановка. То не знае как да реагира, не гледа родителя, за да се води от неговата реакция.

Посочването с пръст към желан и интересен предмет е важна проява на споделеното внимание, която много често липсва при деца с разстройство от аутистичния спектър.

Нормално действие при посочване протича в следната последователност:  Детето посочва с пръст, а не с цяла длан, интересния или желан предмет, след което поглежда към лицето на родителя, за да разбере неговата реакция. Тоест, целта на детето е не само да обърне внимание, а да има обратна връзка с родителя.

Най-вече родителите се обръщат към специалисти по повод забавено речево развитие. Ние правихме 4-годишнон  проучване, при което се оказа, че 94% от родителите на деца с това разстройство се обръщат към лекар, само заради речево развитие, без да отчитат други проблеми. Когато ги информираме и върнат лентата назад, анализират тяхното развитие и се съгласяват, че децата им имат и други проблеми. Нe ги притесняват, като хиперактивността, нарушенията в социализацията, и връзката с другите деца, липсата на интерес към книжки и разказване на приказки, еднообразната игра, напевното безсмислено вокализиране и много други особености в поведението.

1 2 3 4

Подобни статии

Top