Световен ден на осведомеността за аутизъм

– Какво е лечението и има ли такова, дори и да е напреднала медицината?

– Аутизмът не се лекува. Не може да дадеш нещо на детето и то повече да не е аутист. Децата остават с някакви дефицити до живот. Лечението се състои предимно от са педагогически методики.

Те трябва да бъдат основани на развитието на детето. Тоест, да се упражняват неща, които обичайно би трябвало да прави на възрастта, на която е. Има логическа последователност на задаването на нови задачи и е важно да бъдат „натуралистични“, т.е. свързани с ежедневнието и обичайната среда на я живот на детето.

В терапевтичното поведение практиката е разделена  в две отделни сфери.  – Едната е на научно познание и препоръки, базирани на доказателства, а другата е сферата на родителски практики и методики с голяма популярност и недостатъчна доказателственост. Има добри методики за подобряването на комуникацията.

Целта е да подобриш комуникацията, а не само речта. Целта е детето да те погледне в очите, да се поинтересува от тебе, да започнеш някакво взаимодействие с него.

Когато му подаваш кубче, то да ти дава кубче – реципрочност. След това да да започнеш да обогатяваш тази игра. Първо кубче, след това топка, след това нещо друго. Тоест, да става все по-интересно, да не губи интерес. Тези упражнения могат да станат и с деца, които не са вербални. Има  система за комуникации с картинки. Също са важни логопедичните практики, но преди да се появи речта трябва да постигне желание за комуникация. Децата с аутизъм не комуникират с другите не защото не могат, а нямат желание. Те не разбират света около себе си и са го изолирали.

Има и много тежък аутизъм, който се изразява в нулев контакт със света. Те често стават агресивни за другите и за себе си. Там вече се иска много сериозна психиатрична подкрепа и заведения, които могат да своевременно да консултират и лекуват.

В заключение, аутизмът поставя на изпитание родителската интелигентност, мотивация и устойчивост. Той е предизвикателство и за обществото като цяло с оглед приемането на тези деца и осигуряването на адекватно обучение и социализация. От друга страна, добре е всеки от нас да е на 10% да е аутист, за да живее собствения си живот, а не живота на другите.

1 2 3 4

Подобни статии

Top