Световен ден на водата е! Заради извънредната ситуация редица инициативи бяха прекратени

Неразривната връзка между водата и климатичните изменения е темата на Световния ден на водата през 2020 година

Всяка година на 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Това е международна кампания, която има за цел да привлече общественото внимание към значението на този ресурс и проблемите с опазването и устойчивото му управление.

Като международен празник е предложен през 1992 г. по време на Конференцията за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро, а по решение на Общото събрание на Обединените нации 22 март се чества като Световен ден на водата от 1993 г.

Всяка година Световният ден на водата насочва към специфичен аспект от проблемите във водния сектор. През 2020 година темата е „Водата и климатичните изменения“ и тя е във връзка с една от основните цели в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., а именно: осигуряване на достъп до питейна вода и устойчиво управление на водните ресурси.

С нарастването на населението на планетата нараства и търсенето на вода, което изчерпва природните ресурси и уврежда околната среда на много места. Опазването на качеството на водата и живота на Земята е споделена отговорност от всички заинтересовани страни – от хората и местните общности до държавните власти и международните организации.

Решенията включват защита на естествените водните басейни като океани и влажни зони, адаптиране към климатичните изменения,  прилагане на интелигентни селскостопански техники и увеличаване на безопасното повторно използване на отпадъчните води.

Повече информация можете да намерите на официалния сайт на Световния ден на водата: www.worldwaterday.org/ и на сайта на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив: https://plovdiv.riosv.com

Екоинспекцията в сътрудничество с други държавни, общински, научни и частни институции беше планирала провеждане на мероприятия с участието на деца и ученици за отбелязване на празника – традиционния градски празник в Пловдив,  открити уроци, посещения на място.

За съжаление те бяха прекратени заради извънредната кризисна ситуация. Тяхната организация ще бъде подновена веднага, когато това стане възможно.

Top