Таблата на спирките с информация за фините прахови частици във въздуха (ВИДЕО) - DC news

Таблата на спирките с информация за фините прахови частици във въздуха (ВИДЕО)

Целта е гражданите да се информират за чистотата на въздуха в Пловдив

Таблата на спирките на градския транспорт ще показват за евентуално замърсяване на въздуха. За момента изписването на информацията е тестово, а предложението за това е на Обществения съвет по качество на въздуха, създаден по инициатива на кмета Здравко Димитров, съобщиха от общината.

Данните са от двете Автоматичните измервателни станции /АИС/на територията на Пловдив за предходния ден, т.е. стойностите са осреднени за последните 24 часа и се предоставят след официалния бюлетин на РИОСВ. Информацията ще се изписва в работните дни от понеделник до петък.

По закон кметовете на общини са задължени да информират населението за качеството на атмосферния въздух. Ако по време на тестовия период не се установят проблеми, то на таблата на спирките на градския транспорт постоянно ще се изписва съответната информация. При установяване, че няма регистрирани замърсявания, то също ще бъде съобщавано.

Подобна информация се визуализира на ел. табло пред сградата на общината. Данни за качеството на атмосферния въздух в реално време Община Пловдив предоставя на официалната си интернет страница, както и на интернет страницата на администрацията за мониторинг на околната среда  http://ecomonitoring.plovdiv.bg/plovdiv/.

Подобни статии

Top