Tag Archives: Административен съд

COVID-19: Административният съд в Пловдив прекратява заседанията си

COVID-19: Административният съд в Пловдив прекратява заседанията си

Мярката се налага по препоръка от Висшия съдебен съвет и засега е валидна за месец

Председателят на ВАС на общо събрание на Административен съд – Пловдив

На събранието, което ще се проведе от 11.30 ч., ще бъде обсъден Годишният доклад за дейността на съда за 2018 г. 

Top