Атанас Кунчев, кмет на „Южен“: Категорично заявявам позиция ПРОТИВ изграждането на инсталация за преработка на излезли от употреба автомобилни гуми

На страницата си в социалните мрежи той информира жителите на района за отмененото обществено обсъждане на инвестиционното намерение.