Tag Archives: биологично време

Отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

Отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на хората.

Top