БФС препотвърди датата и мястото на извънредния конгрес

На 5 февруари ще се проведе ново заседание на Изпълкома, на което ще се приеме регламент за провеждането на конгреса, указания за определяне на делегатите, документи за издигане на кандидатури и състав на комисиите за подготовка на конгреса