Tag Archives: домашно насилие

Водят дела за домашно насилие заради по-благоприятен развод в Пловдив

Водят дела за домашно насилие заради по-благоприятен развод в Пловдив

Трикът се използвал най-вече при имуществени спорове

Пловдивски юристи осъдиха България пред ООН заради психически тормоз над майка и децата й

Страната ни ще бъде задължена да промени законодателството си в частта за доказване на домашното насилие

Top