Tag Archives: домашно насилие

Бум на конфликти, насилие, контрол, разводи по време на изолацията

Бум на конфликти, насилие, контрол, разводи по време на изолацията

Телефонът на Консултативния център за връзка с екипа и записване на часове за консултации е 0879260101.

Пловдивски юристи осъдиха България пред ООН заради психически тормоз над майка и децата й

Страната ни ще бъде задължена да промени законодателството си в частта за доказване на домашното насилие

Top