Tag Archives: заем

АГ „Весела“ се мести до Централна гара

АГ „Весела“ се мести до Централна гара

Одобриха заем от 1 320 000 лв. за покриване на задълженията на МБАЛ „Св. Мина“ към доставчици

Асеновград остава без 10-милионния заем… засега

Точката беше оттеглена от дневния ред още в началото на сесията от вносителя д-р Емил Караиванов. „ Не успях да постигна консенсус между политическите сили“, каза той.

Top