Tag Archives: инсталация за биогаз

Труд отново се надига срещу инсталацията за биогаз

Труд отново се надига срещу инсталацията за биогаз

Поредно отворено писмо разпространиха днес от Сдружение „Бъдеще за село Труд“.

Общоселско събрание в Труд срещу Инсталацията за ток от биоотпадъци

Общоселско събрание срещу намерението на Инсталацията за производство на електроенергия от биологични отпадъци да разшири суровинната си база, организира днес кметството на село Труд.

Внасят сигнал до прокуратурата срещу биоцентралата в Труд?

Сигнал до прокуратурата във връзка умишлено и целенасочено опорочаване на проверката за вредните емисии в пловдивското село Труд обмислят да подадат от инициативния комитет против централата за производството на електроенергия от течна тор и силаж в селото.

Глобиха с близо 5000 лв. биогаз инсталацията в Труд

В момента РИОСВ извършва последващ контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на инсталацията, чийто оператор е „Билд Инвест Сит“ ЕООД.

РИОСВ ще глоби инсталацията за биогаз, която тормози с. Труд

След изтичане на срока на дадените предписания, на територията на с. Труд ще бъде разположена мобилна автоматична станция на ИАОС на МОСВ за измерване на качеството на атмосферния въздух.

Top