кариера Архиви - DC news - Новини от Пловдив, Асеновград и региона

Tag Archives: кариера

Шишманци излиза на протест срещу разширяването на кариерата на „Холсим“

Шишманци излиза на протест срещу разширяването на кариерата на „Холсим“

Хората ще завардят пътя Шишманци-Белозем.

Затварят производствена база в близост до кариерите над с. Белащица

Издадено е предписание от РИОСВ да се проведе процедура по оценка на въздействието върху околната среда по Глава шеста от ЗООС.

Екоинспектори с извънредна проверка на кариерата край Ръжево Конаре

РИОСВ – Пловдив провери дейността на кариерата в рамките на концесията Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) реагира на постъпила жалба от гражданско сдружение на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново относно дейността на кариера в землището на населеното място, като извърши извънредна проверка в рамките на своята компетентност. Експерти на екоинспекцията

Top