Tag Archives: кръгла маса

Обсъждат поставането на животоспасяваща апаратура на обществени места в Пловдив

Обсъждат поставането на животоспасяваща апаратура на обществени места в Пловдив

Над 400 000 души умират всяка година в Европа от внезапен сърдечен арест.

Дискусия „Обществената библиотеката – център за дигитално включване на възрастни“

Докладът ще представи и приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Кръгла маса за бъдещето на българските села в ПУ

По време на кръглата маса научни екипи от различните катедри на Философско-историческия факултет на ПУ ще представят своите резултати от проведените двегодишни изследвания.

Ученици от Пловдив ще дебатират за борбата с наркотичните вещества

В дискусията ще вземат участие 10 отбора от ученици гимназиален курс в  Пловдив,  младежи от БЧК – Пловдив и доброволци към общинската структура, които ще имат възможност да изложат своята гражданска позиция по поставена от Общински съвет по наркотични вещества (разпределена чрез жребий, без състезателен елемент).

Top