Шофьорите получават 30% отстъпка, ако погасят задължението си до 14 дни след неговото връчване.