Tag Archives: мъртва риба

Все още чакат резултатите от пробите за мъртвата риба в Чая

Все още чакат резултатите от пробите за мъртвата риба в Чая

Възможно е да е резултат на хипотермия или отравяне от метали и неразтворими вещества

„КЦМ“ отнася глоба за замърсяване на река Чая

По повод сигнал за замърсяване на река Чая от миналата седмица, експерти на РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха последващ контрол.

Сигнал за мъртва риба в река Чая

Очакват се резултатите от лабораторните изследвания на взетите при проверките проби за съдържанието на пестициди, метали и други замърсители да покажат каква е причината за замърсяванията на реката.

Top