Tag Archives: НБ „Иван Вазов“

Премиера на две книги в пловдивската библиотека

Премиера на две книги в пловдивската библиотека

Представят „Сборниче за академик Васил Златарски“ и „Перущица, гласове от миналото, настоящето и бъдещето“ .

Дискусия „Обществената библиотеката – център за дигитално включване на възрастни“

Докладът ще представи и приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

„Кралски лагер“ дебютира в НБ „Иван Вазов“ в Пловдив

Красиви и богати хора, дебнещи в засада подли намерения, едно предизвикващо човешката нравственост завещание, в подстъпите на което стоят условия.

Top