Tag Archives: НБ „Иван Вазов“

Дискусия „Обществената библиотеката – център за дигитално включване на възрастни“

Докладът ще представи и приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Top