Tag Archives: ОИЦ

ОИЦ-Пловдив с поредна информационна кампания, сега в Раковски и с. Борец

ОИЦ-Пловдив с поредна информационна кампания, сега в Раковски и с. Борец

Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив в гр. Пловдив през периода 2019-2021 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

Младежко дизайн състезание запознава с „Европейските средства в подкрепа на IT сектора“

По време на откритите приемни представители на Национална служба Съвети в земеделието – Пловдив организират индивидуални консултации.

С концерт, конференция и изнесена приемна ОИЦ-Пловдив става част от празниците на Стария град

В Данчовата къща в Старинен Пловдив ще стартира двудневна конференция на тема „Съхранение, опазване и популяризиране на културното наследство в област Пловдив“,

Информират пловдивските фирми за европейските програми

Безплатен информационен ден за възможностите за кандидатстване по схеми, финансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове през 2016 г. ще се проведе от 10.00 часа днес в конферентната зала в сградата на Община Марица на бул. „Марица“ 57 А, гр. Пловдив.

Top