Tag Archives: опасни отпадъци

Стартира кампания за събиране на опасни отпадъци в община „Марица“

Стартира кампания за събиране на опасни отпадъци в община „Марица“

Ето къде ще бъдат разположени пунктовете 

В район „Централен“ събират опасни отпадъци от домакинствата

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци има негативно влияние върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци.

Разследват случай с опасни отпадъци в землището на старозагорско село

Създадена е опасност за живота и здравето на хората, както и за причиняване на вреди на околната среда.

Приключи кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинства в „Южен“

Приключи първата кампания за 2016-та година по приемане на опасни отпадъци от домакинства в мобилния събирателен пункт разположен на ул. „Македония“ 73 А в район „Южен“ сподели кметът на района Борислав Инчев.

Започва акция за събиране на опасни отпадъци

Започва акция за събиране на опасни отпадъци

Есенната кампания, организирана от Община Пловдив, за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе в периода 23 – 25 октомври 2014 г.

Top