Пловдивски съдии и прокурори стартираха образователна програма с открити уроци в четири училища в града

Отворени съдилища и прокуратури“  в четири училища в града – Национална търговска гимназия, Езикова гимназия „Иван Вазов“, Хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ и Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“.