Tag Archives: плащане

Изтича последният срок за плащане на местните данъци

Изтича последният срок за плащане на местните данъци

Срокът за плащане на IІ-ра /втора/ последна вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства и ІV – та /четвърта/ последна вноска на патентния данък за 2018 г. изтича на 31-ви октомври 2018 г.,

Top