Tag Archives: публично обсъждане

Обсъждат отчета за изпълнение на бюджета на община Брезово за 2020 г.

Обсъждат отчета за изпълнение на бюджета на община Брезово за 2020 г.

Отчетът за изпълнение на бюджета e публикуван на интернет страницата на

Top