Лекция за финансова грамотност и кариерно развитие в ПУ „Паисий Хилендарски“

На публичната лекция ще бъдат разгледани темите: управление на личните финанси, финансова грамотност, възможности за развитие в бизнеса и присъединяване към екип от професионалисти.

Идеи за личностно и кариерно развитие в ПУ „Паисий Хилендарски“

Събитието е част от третия сезон на Start-up Academy – платформа към Офиса за технологичен трансфер на ПУ „Паисий Хилендарски“, която цели да подпомага предприемачи при стартиране на техния бизнес проект.