Tag Archives: работни места

Испанска фирма разкрива 100 работни места в Пловдив

С инвестираните сега 2 млн. евро от испанската фирма капацитетът на базата е увеличен 5 пъти и в момента тя разполага с 15 000 палетни места или 15 000 000 кг, разпределени в 12 хладилни камери.

Община Асеновград спечели финансиране по програма „Клио“

Тази година Община Асеновград кандидатства по програмата „Клио”. Проектът е утвърден със субсидирана заетост на 3 лица за период от 6 месеца.

Top