Tag Archives: Районен съд

Отстраняват от длъжност д-р Георги Кръстев

Отстраняват от длъжност д-р Георги Кръстев

Престъпленията, за които е ангажирана наказателната отговорност са във връзка с работата му, от която се иска временно отстраняване от длъжност.

Председателят на съда в Асеновград хвърли оставка

Според Иван Шейтанов към настоящия момент между него и г-н Калибацев, като ръководители на еднакви по степен съдебни единици в района на Окръжен съд – Пловдив, няма почти никаква комуникация и отношения на взаимно доверие.

Деца учат основните понятия в правото

Инициативата ще приключи през месец април 2019 година в обявения от Районен съд – Първомай Ден на отворените врати, когато участниците в Образователната програма ще затвърдят наученото чрез провеждане на викторина и възстановка на  съдебен процес в Съдебната палата.

Top